Back to top

Miræus Lectures

Sinds 2009 organiseert de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis, in samenwerking met de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, boekhistorische lezingen die de boekgeschiedenis in de Nederlanden in een internationaal perspectief plaatsen. De lezingen, in het Engels, het Frans of het Nederlands, vinden plaats op woensdagavond in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, en zijn gratis toegankelijk. Vooraf inschrijven is wel gewenst via de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Aubertus Miraeus

Toen de Antwerpse bisschop Joannes Miraeus een bibliotheek instelde om het intellectuele niveau van de geestelijkheid in zijn bisdom op te krikken, benoemde hij zijn neef Aubertus Miraeus tot bibliothecaris. Aubertus Miraeus stond bekend als één van de beste Zuid-Nederlandse historici van zijn generatie, en een aantal van zijn werken wordt nog altijd gebruikt. Ook als bibliothecaris was Miraeus ambitieus en systematisch: hij overtuigde het stadsbestuur van Antwerpen ervan om de bisschoppelijke en de stedelijke boekencollecties te fusioneren, produceerde de eerste gedrukte bibliotheekcatalogus in de Zuidelijke Nederlanden (1609), en wist door middel van schenkingen de collectie aanzienlijk uit te breiden. Hij legde de basis voor wat nu de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is: het overgrote deel van de boeken die in zijn catalogus vermeld staan, bevindt zich nog steeds in de rekken, en enkele ervan maken ook deel uit van de semi-permanente topstukkencollectie Zichtbaar Zeldzaam.

 

De Miræus Lectures genieten de steun van:

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Vereniging van Antwerpse Bibliofielen
Culturafonds

 

Brill Publishers
Museum Plantin-Moretus 

 

 

Onbepaald