Back to top

Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis

Logo VWBWelkom op de website van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis. Op deze pagina's vindt u meer informatie over onze vereniging en haar activiteiten.

Het logo van onze werkgroep is gebaseerd op het drukkersmerk van de Antwerpse drukkersfamilie Trognesius, en vertolkt onze hoofddoelstelling: het vuur van de boekgeschiedenis aanwakkeren door haar beoefenaars samen te brengen, nieuwe initiatieven bekend te maken, en jonge onderzoekers actief te betrekken bij het netwerk van al wie in Vlaanderen een uitgesproken belangstelling heeft voor de veelzijdige geschiedenis van het gedrukte boek.

Nederlands